Roedd yn ysbrydoledig i mi gwrdd ȃc ymarferwyr mor frwdfrydig, ymrwymiedig, medrus a gwybodus. Yn fwy na hynny, cwrdd nifer o’r bobl ifanc ‘rydych yn ei cefnogi. Nid wyf yn gallu cofio (a ‘rwyf yn gallu mynd yn ôl 40+ mlynedd) bod mewn cyfleuster gofal preswyl lle gwelwyd y bobl oedd yn byw yno mor fodlon ac ymrwymiedig i’w datblygiad a dyfodol eu hunain…

Gofal Cymdeithasol Cymru 12fed o Fawrth 2018

 

Darparir diweddariadau wythnosol gan y therapwyr ar sesiynau therapi y bobl ifanc. Mae’r wybodaeth yn ddefnyddiol ac yn darparu mewnwelediad pellach i brofiadau y bobl ifanc. Mae cyfathrebu gan y therapwyr yn agored, priodol a thryloyw…

SGweithiwr Cymdeithasol, 18fed o Ragfyr 2017

 

Mae Old School House yn adnodd gwerthfawr ac yn gweithio’n dda gyda pawb. Mae pob aelod staff yn broffesiynol, gwybodus ac yn barod i fynd y‘filltir ymhellach’ gyda pob person ifanc y neu gofal. Mae’r mewnbwn therapiwtig yn ardderchog ac mae ganddo effaith gadarnaol ar y bobl ifanc y neu gofal. Pob tro ‘rwyf wedi ymweld gwelais bod croeso i ymwelwyr ac mae’n amlwg bod gan y staff berthynas ardderchog gyda’r bobl ifanc. Lleoliad gwych…

Gweithiwr Cymdeithasol, 18fed o Ragfyr 2017

 

Mynychais adolygiad heddiw yn ymwneud â person ifanc yn byw yn Old School House…Anfonoff yr asiantaeth adroddiad cynhwysfawr yn yr adolygiad, a gwelir bod datblgiad y cynllun gofal yn ymddangos yn hollol briodol ar gyfer anghenion y person ifanc…

Swyddog Adolygu Annibynol Rhagfyr 18fed 2017

 

…Rwy’n gryfach nag y bûm erioed a diolch i chi fel staff am hynny, rwyf mor ddyledus i chi. Rwyf wedi cael fy mab yn ôl, ond mae’n anodd eich colli chi…

Mam person ifanc Awst 27ain 2017

 

Rwyf wedi bod i nifer o ysgolion arbennig, y rhan fwyaf yn lleol on rhai led Cymru a gallaf ddweud yn onest bod Woodlands yn un o’r rhai gorau a welais, yn nhermau yr ansawdd o bopeth mae’n ei wneud ar gyfer ei myfyrwyr…

Ymgynghorydd Addysg Rhagfyr 1af 2016

 

…beth wir hoffwn ddweud mewn fersiwn fer: ‘Rydych i gyd yn wych yn Station Cottage ac yn gwneud eich gorau ar gyfer fy mab ac mae hynny yn golygu y byd i mi. Diolch o waelod calon a rwyf yn caru Woodlands. Diolch diolch, diolch…

Mam person ifanc Hydref 3ydd 2016

 

Mae’r lleoliad wedi bod yn wych. Maent wedi buddsoddi yn fy mherson ifanc a heb roi y ffidil yn y tô neu rhoi  rhybudd arno lle byddai lleoliadau eraill wedi gwneud hynny. Maent wedi bod gydag ef trwy adegau anodd iawn ac wedi rhoi iddo synwyr o hunaniaeth a gobaith ar gyfer y dyfodol. Byddwn yn bendant yn eu argymell….

Gweithiwr Cymdeithasol Medi 1af 2016

CYFYNGEDIG