Cwestiynnau a ofynnir yn aml

F A Qs

Ydych chi’n darparu ar gyfer genethod?


Mae Woodlands ond yn darparu ar gyfer bechgyn wedi profi hanes rhywiol
Ar gyfer pa oedrannau ydych chi’n darparu?


‘Rydym yn darparu ar gyfer oedrannau 11 hyd at 18 oed.
Pa mor bell o’r cartrefi yw’r Ysgol?


  • Mae Tŷ Coed 7 milltir i ffwrdd o’r Ysgol ( 19 munud)

  • Mae Old School House 8 milltir o’r Ysgol ( 15 munud)

  • Mae Tŷ Pont 8 milltir o’r Ysgol ( 14 munud)

  • Mae Station Cottage 4 milltir o’r Ysgol ( 12 munud)
Pa mor hir yw’r lleoliad?


Mae hyn yn ddibynnol ar oedran, ond ar gyfartaledd rhwng 18 mis a 3 blynedd
Beth yw oriau eich swyddfa?


  • 8.30yb – 4.30yh Dydd LLun i Ddydd Iau

  • 8.30yb – 4yh Dydd Gwener

CYFYNGEDIG