Hanes Woodlands

Daeth Woodlands i fodolaeth ym mis Mai 1999. Cynnyrch gweledigaeth a dyfal barhad dau gyn reolwyr tîm awdurdod lleol yw Woodlands gydag un ohonynt yn gyfrifol o hyd. Siapwyd Woodlands, yn rhannol, ar brofiadau gwaith y ddau yma wrth iddynt adael ei swyddi Rheolwyr Gofal Plant gyda’r awdurdod lleol i sefydlu Woodlands yng Nghwanwyn 1999.

 

Dylanwadwyd ymarferion gwaith y ddau ar eu crediniaeth a gwerthoedd a’i atggyfnerthwyd gan Y Ddeddf Plant 1989, deddfwriaeth sydd yn hollol berthnasol heddiw.

 

Fodd bynnag, pymtheg mlynedd yn ôl ‘roedd ymarfer ym maes pobl ifanc gyda hanes rhywiol yn wahanol i gymharu a ‘nawr. Arweiniad Ameraicanaidd oedd yn bodoli, un gydag ymagwedd wrthdaro a cywilyddu’r bobl ifanc er mwyn iddynt weithio ar ei hymddygiad. Yn y lle cyntaf, dyma’r ymarfer a ddilynwyd gan yr ymarferwyr, ond fe’i hysbrydolwyd mewn cynhadledd gan Alan Jenkins o New South Wales, Awstralia

 

He asked how we could expect the young people to divulge sensitive personal information when we were continually making them feel terrible about themselves.

 

Relieved that such an approach was gaining ground, they applied these values and previous experienced gleaned from their careers and developed an approached coined by a member of staff as ‘The Woodlands Way’. Not exactly rocket science, the approach was built on seeing the young person as a child in their own right – treating them with dignity and working on improving their self-esteem. Consequently, on feeling better about themselves they will be less likely to undertake their learned sexualised response to negativity and adverse experiences.

 

At approximately the same time practice nationally, in this field of work, continued to move away from the risk based confrontational model inherited from the USA to a more positive based approach. Two respected academics in the field of work, Ward and Stewart, developed this strength-based approach into a model termed ‘The Good Lives Model’ (GLM). When they published their work circa 2003 we at Woodlands realised that we had been adopting such a model without formally recognising it. Consequently, Woodlands was, and continues to be, at the forefront of world practice!

CYFYNGEDIG