BlueBell woods 2

> Trefnwch eich apwyntiad/cyfarfod

Spinner Ethos W
Spinner History W
Spinner Care W
Spinner Therapy W
Spinner Referral W
Spinner Education W
Spinner Recruitment W
Spinner FAQs W
Spinner Contact W
Spinner Outcomes W

Amgylchedd ddiogel a gofalgar

Trefniadaeth sefydliedig yn seiliedig yn Wrecsam a’r ardal gyfagos. Cynigir amgylchedd therapiwtig hynod arbennigol ar gyfer y gofal, goruchwyliaeth, addysg a thriniaeth ar gyfer pobl ifanc gyda phrofiad o hanes rhywiol, trawma ac erledigaeth.

Croeso

 

Trefniadaeth sefydliedig wedi ei selio yn Wrecsam a’r ardal gyfagos. Cynigir amgylchedd therapiwtig hynod arbennigol ar gyfer y gofal, goruchwyliaeth, addysg a thriniaeth ar gyfer pobl ifanc gyda phrofiad o hanes rhywiol, trawma ac erledigaeth. Woodlands sy’n gyfrifol am y term ‘sexualised histories’ sydd yn gysylltiedig ȃ phobl ifanc wedi profi trais rhywiol, ecsbloetio rhywiol ac efallai wedi arddangos ymddygiad rhywiol pryderus.

CYFYNGEDIG

© 2023 Woodlands Limited

3 Heol Bellevue, Wrecsam LL13 7NH

Ffôn: 01978 262777

Cartref   |   Recriwtio   |   Cysylltiadau   |   Gofal   |   Therapi   |   Addysg   |  Y Broses Gyfeirio 

  Cwestiynau Cyffredin  |   Hanes   |   Ethos   |   Canlyniadau   |   Oriel  | Cysylltwch â ni