top of page
Forest

Addysg

Cysylltwch â ni

“Ar ran yr Awdurdod Lleol, diolch am y gefnogaeth a roddoch i'n person ifanc yn ystod ffocws ei astudiaethau TGAU. Roedd ei ganlyniadau yn arbennig o drawiadol ac er bod yn rhaid iddo weithio'n galed i gyflawni'r canlyniadau hyn ni allai fod wedi ei wneud heb eich cefnogaeth chi a chefnogaeth eich ysgol. "

Adran Addysg yr Awdurdod Lleol, 2021

bottom of page