Gofal Ansoddol yw conglfaen y gwasanaeth a gynigir yn Woodlands. Mae angen i’r bobl ifanc, sy’n byw gyda ni, wybod bod y bobl sy’n edrych ar ei hol yn ofalus iawn ac eisiau iddynt gael yr amser gorau posibl yn ei hamser gyda ni. Nid yw meithrin yn air modern ond mae’n berffaith i ddisgrifio’r amgylchedd sy’n cael ei greu ar gyfer y bobl ifanc. Bydd llawer ohonynt wedi cael aml brofiad o wrthod gan oedolion a sefydliadau cyn dod I’r Woodlands. Mae angen amser a dealltwriaeth arnynt er mwyn ymddiried yn ein staff gofal. Bydd heriau ar hyd y ffordd a bydd gofynion o’m staff gofal, ar adegau, yn niferus a heriol. Fodd bynnag, mae’r gwobrau o helpu bywydau pobl yn wych.

Does dim gweithiwr ystrydebol nodweddiadol y Woodlands, ond un nodwedd sydd gan bob un yw y pwrpas moesol a gwerth ȃ ddeilir ganddynt – un sy’n cyfathrebu y gall pob un person ifanc gyflawni a ffynnu mewn amgylchedd briodol. Mae gennym nifer o raddedigion yn gweithio gyda ni, ifanc ac hen. Mae gennym hefyd staff gofal gwych, nad ydynt wedi derbyn addysg uwch ffurfiol, ond yn gymwysiedig iawn mewn ‘Gradd Bywyd’, a weithiau, heb iddynt fod yn ymwybodol, gyda deallusrwydd emosiynol o’r radd uchaf. Os yw rhywun yn hyblyg a gydag ethig gwaith gwych a phersonoliaeth positif, byddwn yn hapus i’w croesawu i’r tȋm. Byddai’r math yma o bobl yn ffynnu trwy brofi ein rhaglen hyfforddi ‘in-house’ yn cynnwys cymorth er mwyn cwblhau Diploma mewn Plant a Phobl Ifanc.

Gwelir, hefyd, ein staff gofal yn ymgymryd ȃ rhaglenni therapi ‘in-house’. Hyfforddir a goruchwylir y staff gan ein tȋm o therapwyr. Mae cyfle i staff brofi ac ymgymryd mewn gwaith arbennigol sy’n cynnwys Therapi Ymddygiadol Gwybyddol. Mae’r hyfforddiant yn waith gwobrwyol iawn ac yn arwain at foddhad swydd gwych.

Bydd ein staff gofal yn gweithio i sefydliad bychan, eiddo preifat, yn cael ei arwain gan gyn weithiwr cymdeithasol. Nid yw Woodlands yn ran o riant-gwmni neu debyg. Gwelir llinellau cyfathrebu byr a chlir. Pobl sy’n bwysig ac yn wir mae pob plentyn yn bwysig.

 

Croeso i’r Woodlands!

Gwasanaethau Gofal

CYFYNGEDIG