Gwasanaethau Therapiwtig

Fe gynigir y rhaglenni therapiwtig canlynol gan Woodlands:- Gweler delweddau gyferbyn o’m rhaglen.

 • Asesiad cynhwysfawr preswyl 16-wythnos ( yn ofynol ar gyfer pob bachgen a gyfeirir i Woodlands).

 • Rhaglenni therapiwtig – hyd at 3 mlynedd

 • Ail gyfrif rheolaidd o secometrigau ac asesiadau risg/bregusrwydd i fesur a thystiolaethu canlyniadau yn nhermau newid a symud.

 • Gwaith eang ar ddatblygu Stori Bywyd a Sgiliau Bywyd wrth baratoi i ymadael. Adroddiad diwedd lleoliad cynhwysfawr i asesu symud( shift) parthed lefelau risg/bregusrwydd ynghyd ȃ ffactorau seicolegol ochr yn ochr gan dynu sylw at waith gorffenedig trwy gydol ei rhaglenni.

 • Rhaglenni ddedfryd ar ôl y ddalfa

 • Rhaglenni atal ail-sefydlu/symud ymlaen

 • Hyfforddiant rhieni a gofal maeth

 • Cefnogaeth allgymorth ôl leoliad.

 • Ymgynghoriad clinigol therapiwtig allanol

 • Gwelir ein cymhareb o therapyddion i berson ifanc, efallai fel y gorau yn y wlad

 • Yn ogystal, mae ein Secolegwyr a therapyddion yn staff mewnol cyflogedig, nid yn allanol i’r sefydliad, ac felly yn galluogi miliwm therapiwtig gwirioneddol i fodoli.

Am fwy o wybodaeth am ein therapi: cliciwch yma os gwelwch yn ddaTherapeutic services PDF

 

I ddarllen am ein Gwasanaeth Asesiad Cymunedol ac Ymyrraeth Therapiwtig cliciwch yma os gwelwch yn dda…Community Assessment and Therapy services PDF

CYFYNGEDIG