top of page
Forest

Cwestiynau Cyffredin

01

Ydych chi'n darparu ar gyfer bechgyn a merched?

  • Dim ond ar gyfer bechgyn y mae Woodlands yn darparu.

02

Pa grwpiau oedran ydych chi'n darparu ar eu cyfer?

  • Rydym yn darparu ar gyfer bechgyn rhwng 11 a 18 oed.

03

Pa mor hir yw'r lleoliadau?

  • Mae hyn yn dibynnu ar oedran ond mae'n tueddu i fod rhwng 18 mis a 3 blynedd ar gyfartaledd.

04

Beth yw eich oriau swyddfa?

● 8.30am - 4.30pm o Ddydd Llun i Ddydd Iau
● 8.30am - 4pm Dydd Gwener

Oes gennych chi gwestiwn?

bottom of page